Utlandsreiser på fritiden øker mest

Reisevaneundersøkelsen – utlandsreiser på fritiden øker mest

Hovedtrekk ved Reisevaneundersøkelsen 2013

Reisevaneundersøkelsen - utlandsreiser på fritiden øker mest

Reisevaneundersøkelsen – utlandsreiser på fritiden øker mest. Fotograf: Bjørn Erik Larsen 2014

Økt reisefrekvens på innenlandsreiser

Norge er et land med store avstander og spredt befolkning, og store variasjoner i næringsgrunnlag fra landsdel til landsdel. Flytilbudet er avgjørende for bosetting, næringsliv og turisme. Antall reiser totalt (reisefrekvens) innenlands økte. I 2013 lå den på 2,7 enkeltreiser per innbygger. I Finnmark er frekvensen hele 7,6 reiser per innbygger- den høyeste frekvensen blant norske fylker. Trøndelagsfylkene hadde største vekst fra 2011, med en økning fra 3,7 til 4,4 enkeltreiser blant innbyggerne.

– En stadig økende reisevirksomhet med fly vitner om at et velfungerende flyplassnettverk i nært samarbeid med gode flyselskap er viktig for at folk kommer seg avgårde i ulike ærend. Et bedre rutetilbud og god økonomisk vekst er hovedforklaringen på økningen, forteller Dag Falk-Petersen, konsernsjef i Avinor.

Annonse: 300x250 Beach

Helsereiser viktige i Nord-Norge

Helsereiser utgjør om lag 2,5% av alle innlandsreiser. Regionalt er imidlertid helsereiser et langt viktigere formål i Nord-Norge enn i andre deler av landet. For Bodø utgjør helsereiser hele 7,5% av totaltrafikken. For Kirkenes var andelen 6,2% og for Tromsø 4,8%. – Tallene understreker viktigheten av Avinors regionale lufthavntilbud og betydningen den har lokalt, sier Falk-Petersen.

Stadig flere eldre reisende

Det er interessant å merke seg at trafikkveksten innenlands økte aller mest blant de over 60 år, mer enn det dobbelte enn gjennomsnittet. Dette gir seg også utslag i alderssammensetningen om bord i flyene. Andelen 60+ er oppe i 13% mot 9% i 2003. Også de over 70 år reiser med fly som
aldri før.

Markedsandeler

Widerøe har størst vekst på innlandsreiser de siste årene. Widerøe har 17% av markedet med 2,5 millioner passasjerer, fra 14% i 2009. SAS er største aktør på innenriksnettet med en markedsandel på 46%, mens Norwegian har 37%. Fordelingen mellom arbeidsrelaterte reiser og fritidstrafikk er relativt stabil, og var i 2013 50/50. Det er fritidsrelaterte reiser som har økt mest de senere årene, med 8% siden 2011. Arbeidsbetingede reiser økte samtidig 2,5%.

Utenlandsreiser øker mest – stor vekst ved regionale flyplasser

Antallet utenlandsreiser med rutefly har økt med 9,5% per år siden 2003. Chartertrafikken har vokst mindre, kun 3% per år. Totalmarkedet har økt med 8,6% årlig siden 2003, og omtrent like mye de
siste to årene.

Utenlandstrafikken med rutefly økte med hele 18 prosent mellom 2011 og 2013. Dette er mer enn fire ganger så mye som veksten for innenlandstrafikken. I forhold til 2001 har veksten på utenlandstrafikken vært aller høyest på Rygge. Også Haugesund, Ålesund, Tromsø og Trondheim har
hatt mer enn 10% årlig vekst fra 2001 til 2011. Veksten har vært enda høyere de siste 2 årene på de fleste lufthavnene.

– Mange nye direkteruter fra regionale flyplasser til utlandet er noe av årsaken til veksten, og Avinor har gjort betydelige investeringer for å tilpasse flyplassene til trafikkøkningen, forklarer Falk-Petersen.

Annonse:

Fritid utgjør flest reiser

Trafikkveksten på utland drives i særlig grad av fritidstrafikk. Veksten i arbeidsrelaterte reiser er mer
moderat, fra 3,3 millioner i 2003 til 5,4 millioner i 2013.

To av tre reiser med utenlands rutefly er nå fritidsreiser (55 prosent i 2003). Nordmenn på fritidsreise har stått for mer enn halvparten av trafikkøkningen de siste par årene.

Populære destinasjoner

De mest populære destinasjonene på fritidsreiser er London, København og Alicante. Størst vekst finner man på reisemålene Gdansk og Amsterdam. På de interkontinentale destinasjonene
er New York fremdeles mest populær, mens Thailand og Dubai øker mye.

Interkontinentale destinasjoner stod for 14 prosent av utenlands rutetrafikk til og fra Avinors lufthavner I 2013. Trafikken til Asia har økt mest, spesielt Thailand og Dubai (UAE) har vokst mye og ligger nå som nummer 2 og 3 på listen over mest trafikkerte interkontinentale destinasjoner fra Norge.

Det gjøres fremdeles flest reiser til Nord-Amerika. New York er største destinasjon, og syv av de 12
største enkeltdestinasjonene er i USA. 60 prosent av trafikken til New York går nå direkte, dette antallet har økt betraktelig de siste årene.

Flere direkteruter påvirker transfermarkedet

Et økt utbud av direkteruter fra Norge, også fra andre norske lufthavner enn Oslo Lufthavn, har fått store konsekvenser for transfermarkedet. Nå er kun en drøy fjerdedel av passasjerene avhengig av å bytte fly utenlands for å komme til sitt bestemmelsessted. Til sammenligning måtte 43% av passasjerene ha flybytte i utlandet for å komme seg frem i 2003.

Oslo Lufthavn som internasjonalt knutepunkt

Transfer fra utland til utland ved Oslo lufthavn har økt. 550 000 passasjerer mellomlandet fra utland på Oslo Lufthavn for å fly videre til utland i 2013. Oslo Lufthavn har således, om enn i en liten skala, blitt et internasjonalt knutepunkt. – Hovedårsaken til den store økningen i transfertrafikk utland-utland er Norwegians satsing på langdistanseruter fra OSL. Da Norwegian åpnet fem langdistanseruter fra OSL i 2013 skapte det nye reisemuligheter for passasjerer fra selskapets europeiske rutenettverk med 85 direkteruter til OSL. Vi ser nå at passasjerer fra hele Europa benytter OSL som transferlufthavn til Norwegians langruter, forteller medieansvarlig ved OSL, Joachim Wester Andersen.

Markedsandeler

Norwegian er største selskap på utenlandstrafikk til/fra Avinors lufthavner med en markedsandel på 33 prosent. SAS hadde i 2013 en markedsandel på 30 prosent. Lavkostselskapet Wizz Air har økt sin
markedsandel fra 0 i 2009, til én prosent i 2011 og tre prosent i 2013. Selskapet fløy over 400 000 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i 2013. Mange av de reisende utgjør viktig arbeidskraft fra land i Øst-Europa.

Annonse:

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.